Tør Tinglev tænke rigtig stort?

Tør Tinglev tænke rigtig stort? Tør vi række ud efter de højthængende frugter? Det er bestyrelsen for TinglevForum, der stiller spørgsmålet: »Tør vi? Vi får så tit fortalt - og siger også til os selv - at det gælder om at gå efter de lavthængende frugter. Men tør vi også række ud efter de [...]