Nyheder 2017-11-08T11:47:24+00:00

Nyheder

901, 2019

Bankrøveri i Den Jyske Sparekasse

By |Nyhed|

Bankrøveri i Den Jyske Sparekasse Torsdag mellem jul og nytår var personalet i Den Jyske Sparekasse udsat for det værst tænkelige scenarie; et bankrøveri. Filialchef i Tinglev afdelingen, Carsten Vinther Hansen, var sammen med tre kolleger på arbejde i banken, da røveriet blev gennemført. En maskeret mand kom [...]

1812, 2018

Julemanden deler godteposer ud til børnene i Tinglev

By |Nyhed|

Julemanden deler godteposer ud til børnene i Tinglev På søndag inviterer Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening vanen tro alle byens børn, forældre og bedsteforældre ned på Centerpladsen. Det er blevet en fast og god tradition, at man mødes den sidste søndag før jul. Udover muligheden for at ønske [...]

1812, 2018

Søren Wogensen glæder sig til at være præst i Tinglev

By |Nyhed|

Søren Wogensen glæder sig til at være præst i Tinglev Den 39-årige sønderjyde overtager den 1. januar embedet som sognepræst i Tinglev. Han har siden sommeren 2011 været sognepræst i de tre vestjyske landsogne Gørding, Vemb og Bur. Nu overtager han embedet efter Marianne Ring, der efter halvandet [...]

1812, 2018

Pia Diabelez siger farvel som skoleleder i Tinglev

By |Nyhed|

Pia Diabelez siger farvel som skoleleder i Tinglev Fredag morgen lagde skolechef i Aabenraa Kommune, Lars Borst Hansen, en besked op på intra. I beskeden står der: Til jeres orientering: Der er indgået en frivillig fratrædelsesaftale mellem Aabenraa Kommune og Pia Diabelez. Det er en gensidig aftale, og [...]

412, 2018

Julen er begyndt i Tinglev

By |Nyhed|

Julen er begyndt i Tinglev Traditionen tro var alle byens børn inviteret op på Beredskabstyrelsen Teknisk Skole for at vække julemanden. Ligesom de forgangne år var der et dejligt mylder af mennesker, der stod klar fredag sidst på eftermiddagen, hvor julemanden hentes ned fra tårnet på »Den Røde [...]

412, 2018

SuperBrugsen i Tinglev er på jagt efter ny uddeler

By |Nyhed|

SuperBrugsen i Tinglev er på jagt efter ny uddeler Torsdag eftermiddag blev uddeler Lars Fink Hansen fritstillet fra sit job i SuperBrugsen Tinglev. En enig bestyrelse begrundede opsigelsen med øns­ket om at få tilført ny ledelseskraft. Lars har stået i spidsen for SuperBrugsen siden 2002, hvor hans far, [...]