Erhvervsliv

Et rigt og omfattende erhvervsliv

Tinglev er en by med et rigt erhvervsliv og et rimeligt udvalg af dagligvarebutikker samt udvalgsvarebutikker.

Erhvervslivet rummer både store og små virksomheder, der samlet tilbyder mange forskellige services. Specielt inden for produktion af betonelementer og håndværksvirksomheder står byen stærkt og har ligeledes et relativt varieret detailhandelsudbud.

Industrien og arbejdspladserne er forsvundet i mange af de mindre byer, men ikke i Tinglev. Byen har et rigt og omfattende erhvervsliv, der alene i sin fysiske udbredelse udgør 39 % af det samlede bygningsareal i Tinglev og bidrager til 12 % af Aabenraa kommunes samlede erhvervsareal.

Butikker

Virksomheder

THHI