To kulturer

Byen med to kulturer – Tinglev er en autentisk grænselandsby

Det er byen med to kulturer. Der er både dansk og tysk skole, og foreningslivet ligger både i det danske flertal og i det tyske mindretal. Der er både en tysksindet og en dansksindet præst, men de bruger den samme kirke.

To kulturer er en berigelse for Tinglev. Både i forhold til uddannelse og kulturtilbud. Tilbage i tiden har der været forbitrede modsætningsforhold mellem tysk og dansk, men Tinglev er i dag en by med en tidssvarende udgave af grænselandet, hvor tysksindede og dansksindede arbejder sammen til fordel for byen.

Tinglev lokalarkiv

Lokalhistorisk forening