Brand og redning

Brand og redning spiller en særlig rolle i Tinglev

I Tinglev ligger Beredskabsstyrelsens Uddannelsescenter i og omkring det, der i folkemunde omtales som Ruinbyen. Der er en omfattende aktivitet på stedet, hvor alle indsatsledere i landet bliver uddannet, og hvor der også foregår et internationalt samarbejde.

Beredskabsstyrelsens nærmeste nabo er hjemstedet for Tinglev Frivillige Brandværn. Et traditionelt brandværn i Sønderjylland, der holder fast i en stærk bemanding af frivillige.

Lige ved siden af ligger hovedkvarteret for Brand og Redning Sønderjylland, der dækker beredskabet i de tre kommuner, Haderslev, Tønder og Aabenraa.

En knopskydning af det frivillige brandværn er Tinglev Brandværnsorkester, der har været en kulturinstitution i Tinglev i en menneskealder.

Brand & Redning Sønderjylland

Højskolevej 1, 6360 Tinglev
Tlf: 73 76 66 66, beredskab@brsj.dk, www.brsj.dk

Hvorfor bo i Tinglev

Foreninger

Aktiv Fritid

Institutioner

Transportmuligheder

Bolig køb/leje