Lokalhistorisk forening

Lokalhistorisk Forening
for Tinglev Kommune

Sogne: Bjolderup, Burkal, Bylderup, Tinglev, Ravsted, Uge
Stiftet 13. marts 1975

Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede kendskabet til Tinglev kommunes historie ved at samle medlemmerne til møder og andre aktiviteter.

Foreningen støtter Tinglev Lokalarkiv og andre Arkiver i den gamle Tinglev Kommune i arbejdet med indsamling i overensstemmelse med arkivernes vedtægter.

Ravsted har oprettet deres egen forening og arkiv, Burkal søger for tiden optagelse i Sammenslutningen for Lokalarkiver, som forening og arkiv, med adresse i Rens.

Der udgives, hvert år i april måned et kombineret Program og medlemsbrev, med info om foreningens arbejde, program for året, og en eller flere artikler med lokalhistorisk indhold.

Henvendelse vedrørende foreningen kan ske til formand:
Bent Pawlowski
Nørreagervej 2, 6360 Tinglev
Tlf. 74644551

Bestyrelsen består udover formanden af:
Kirsten Mathiesen, sekretær, Bjolderup Sogn
Poul Kirkegaard, kasserer, Tinglev Sogn
Christian Jensen, Ravsted Sogn
Hans Jørgen Ernst, Bylderup Sogn
Matthies Matthiesen, Burkal Sogn
Peter Bonde, Uge Sogn
Anna Marie Andersen, Suppleant

To kulturer

Tinglev lokalarkiv