Styregruppen Tinglev

Styregruppen er en selvstændig enhed, der har sit mandat i det borgermøde, der vedtog forslaget om en udviklingsplan for Tinglev. Gruppen er i forhold til udviklingsplanen den direkte samarbejdspartner med Aabenraa Kommunes byråd, udvalg og forvaltning.

Styregruppen varetager og koordinerer opgaver forbundet med udviklingsplanen – herunder også den økonomiske side af disse udviklingsområder.

Under Styregruppen fremsætter arbejdsgrupper målrettede udviklingsforslag.
Formændene for arbejdsgrupperne har automatisk plads i gruppen og Styregruppen kan beslutte at tage yderligere udviklingsforslag ind i porteføljen, hvis der anmodes om det.

Styregruppen orienterer min. én gang årligt på et offentligt møde om aktiviteterne i forbindelse med Udviklingsplanen.

Kontakt:

Tim Skovmand, tlf. 74 64 40 38, tim@tinglev-bogtrykkeri.dk