Project Description

Tinglev mose

Tinglev Mose var oprindeligt en lavvandet sø, Tinglev Sø, der ligger sydøst for Tinglev. Mosen der er ca. 180 hektar stor og kan naturligt opdeles i tre områder: Højmosen, Nørresø, og Søndersø, der er adskilt af den østgående jernbane og ligger øst for Almstrup Kanal og omliggende højmoser. Vandstanden i mosen er sænket ved en række afvandinger, fra første verdenskrig og frem til den seneste og største afvanding i 1966-67, hvor der blev gravet store afvandingskanaler i og omkring mosen. Afvandingerne skete for, at der kunne graves tørv og søkalk i mosen, hvilket er sket indtil 1950’erne. Mosen afvandes mod syd via Almstrup Kanal til Sønderå, der er en del af Vidå-systemet.

Ved undersøgelsen i 2009 blev der registreret i alt 64 arter af ynglefugle, bl.a. de rødlistede atlingand, krikand og turteldue. Enkelte år har der også været flamingoer i mosen.

Fra 1999 til 2004 blev der gennemført et naturgenopretningsprojekt, hvor vandstanden i Tinglev Mose blev hævet omkring ½ meter, for at skabe grundlag for udvikling af levesteder for mange sjældne arter af planter og dyr i mosen. Samtidig blev der etableret en 5,0 km lang vandresti rundt i mosen og opstillet et udsigtstårn.

Atling and

Turteldue

Se flere her