Tør Tinglev tænke rigtig stort?

Tør vi række ud efter de højthængende frugter?

Det er bestyrelsen for TinglevForum, der stiller spørgsmålet: »Tør vi? Vi får så tit fortalt – og siger også til os selv – at det gælder om at gå efter de lavthængende frugter. Men tør vi også række ud efter de højthængende?

TinglevForum kaster sig ud i det hidtil mest ambitiøse projekt i første kvartal i 2018. Et helt nyt forsamlingssted i Tinglev, der har været efterlyst så længe – faktisk lige siden Hansens Gæstgivergård som det sidste lukkede i Tinglev. Et nyt Tinglevhus med hotel, restaurant, selskabslokaler og et sønderjysk køkken som et genforeningens hus anno 2020?

Det Nye Tinglevhus skal fungere som et samlingspunkt for hele grænselandet. Hvor Folkehjem i Aabenraa er genforeningens fødested, så skal Det Nye Tinglevhus være symbolet på genforeningen 100 år senere.

20 millioner kroner

TinglevForum havde oprindeligt planlagt et nyt Tinglevhus i Tinglev Midt, men på et borgermøde blev der peget på en placering ved Centerpladsen. Det er den model, som TinglevForum nu ønsker at prøve af. Også selv om det bliver et projekt, der løber op i størrelsesordenen 20 millioner kroner.

Der er en betydelig risiko for, at det vil blive tomme og forhenværende butikker, der kommer til at præge bybilledet langs med Hovedgaden, der hver dag passeres af flere end 5000 biler. Et nyt og moderne Tinglevhus på hjørnet af Hovedgaden og Jernbanegade vil derimod kunne blive et nyt monument for byen og vise, at Tinglev lever op til vort motto – »mere end du tror«.

TinglevForum har nedsat en projektgruppe og indledt et samarbejde med Arkitektfirmaet A78. I første omgang viser A78 en mulig bygningsmasse med hotelværelser, hotellejligheder, restaurant, selskabslokale/foredragssal og et sønderjysk køkken. Sangen spillede en vigtig rolle i genforeningen, og det nye hus kan også blive et hjemsted for Opera På Grænsen.

Projektgruppen skal sammen med A78 nu finpudse form og indhold. Støtteforeningen Tinglevfonden har nedlagt sig selv og bliver nu i stedet en gruppe under TinglevForum i lighed med Stigruppen. Det er den ny gruppe, der skal forsøge at indsamle en million kroner i Tinglev, som skal være byens bidrag til projektet.

TinglevForum skal også i første kvartal i år sammensætte en helt ny bestyrelse for Den Selvejende Institution Det Nye Tinglevhus, og det bliver den bestyrelse, der skal forsøge at finde en fond, der vil være interesseret i at gå med ind i projektet.

»Hvis det her skal lykkes, får vi brug for et stærkere Tinglev end nogensinde«, slutter formand Poul Erik Thomsen.