Kraftigt jordskælv i Tinglev

I forrige weekend indtraf den store katastrofe i Ting­lev – et voldsomt jordskælv, der i teorien kunne påvirke omkring 300.000 menne- s­ker. Heldigvis var det hele planlagt og heldigvis foregik det hele i samarbejde med det trænede personale fra Beredskabsstyrelsen Tek­nisk Skole. Skolen havde sørget for en masse uforudsete situationer, så redningsmandska-berne fra 10 forskellige lande kunne dygtiggøre sig bedst muligt. Der var bl.a. læger og beredskabsfolk fra Italien, der etablerede et felthospital. Et finsk redningshold, der bestod af omkring 70 + 5 hunde, søgte efter overlevende i ruinbyen ved hjælp af droner og varmesøgende kameraer. Det finske hold brugte øvelsen som eksamen så deres indsats blev overvåget og bedømt af et hold internationale cencorer.

Lokale figuranter

Mange af de »tilskade­komne« er lokale figuranter. Tinglev-Uge Pensionistfor­e­ning leverer en stor del af figuranterne. Denne gang blev pensionisterne kørt til Rendsburg i Tyskland og derfra fløjet rundt i 45 mi-nutter for at simulere en evakuering-øvelse af EU-borgere. Der er en del ventetid undervejs men den bruges på bl.a. kortspil og hygge, så det betyder ikke noget for hjælperne. Ved denne øvelse var der også figuranter fra spej­derne i Bolderslev, gos­pelkoret i Aabenraa, Sine Sportsefterskole, Rejsby Europæiske Efterskole samt studerende fra sygeplejeuddannelsen i Aabenraa samt læger fra Odense og Århus.