Nu må Jørn Grevsen slå græsset

Jørn Grevsen fra Tinglev har længe ærgret sig over den manglende vedligeholdelse ved området omkring Genforeningsstenen, der står på hjørnet ved Hovedgaden og Flensborg Landevej. »Da vi gik fra at være Tinglev Kommune til at være en del af Aabenraa Kommune, blev der hurtigt større afstand til forvaltningen«, husker Jørn.

Efter flere års kamp har han nu fået tilladelse til at vedligeholde og pleje området ved den historiske sten. »Det har længe irriteret mig, at det så så misligholdt ud. Jeg synes ikke man kan være det bekendt og derfor rettede jeg henvendelse til kommunen. I næsten 2 år skete der intet, men pludselig fik jeg fat i den rette person og så gik det hurtigt.« Jørn fik meddelelse om, at han gerne måtte vedligeholde området og der gik ikke længe, før området igen fremstod flot.

Efterlyser hjælp

Jørn Grevsen vil om kort tid rette henvendelse til Team Frivillig, hvor han håber at finde 2-3 borgere, der også har lyst til at bidrage med lidt tid ved Genforeningsstenen. »Det kunne da være hyggeligt, hvis vi var nogle stykker, der sammen vedlige- holdt området. Det kunne måske være sådan, man fik flere lignende projekter igang«, slutter ildsjælen fra Tinglev. Udover det nye område vedligeholder Jørn også »Frederik Grube’s figurpark« samt »Kommandocentralen og Koldkrigsmu- seet« i bunkeren ved brandstationen i Tinglev.