Byskoven i Tinglev er udsat for rågeplage

Tilbage i 2017 etablerede råger en mindre koloni i skoven midt i Tinglev. I 2018 er kolonien vokset meget og udgør nu en reel plage for de omkringboende borgere. Rågerne larmer utroligt meget og starter allerede ved firetiden om morgenen. Derudover forurener fuglene med deres efterladenskaber.

Aabenraa Kommune, der ejer Byskoven, har søgt og nu fået reguleringstilladelse fra Naturstyrelsen. Tilladelsen, der gælder til 15. juni, giver mulighed for at regulere rågeunger udenfor reden.

Det er reguleringsjægere fra Jægerrådet i Aabenraa Kommune under Danmarks Jægerforbund, der forestår den praktiske del af opgaven. I Tinglev er det lokale reguleringsjægere, der primært foretager reguleringen.

Reguleringsjægerne er uddannet af Danmarks Jægerforbund og under uddan- nelsen lægges der specielt vægt på lovgivning og sikkerhed ved regulering. Inden regulering påbegyndes, tages der kontakt til politiet, så de er informeret, såfremt der skulle komme henvendelse fra borgere. Reguleringsjægerne bærer veste, så de er lette at kende, hvis man træffer dem i skoven.