Søren Wogensen glæder sig til at være præst i Tinglev

Den 39-årige sønderjyde overtager den 1. januar embedet som sognepræst i Tinglev.

Han har siden sommeren 2011 været sognepræst i de tre vestjyske landsogne Gørding, Vemb og Bur. Nu overtager han embedet efter Marianne Ring, der efter halvandet år har søgt og fået job på Langeland.

En ægte sønderjyde

Søren Wogensen er født i Haderslev og opvokset i Starup. I 1999 blev han student fra Haderslev Katedralskole og samme år flyttede han til Århus. I 2009 afleverede han sit speciale på teologistudiet, samtidig med, at han begyndte på pastoralseminariet. Fra april 2010 og et lille år frem havde han nogle kortere vikariater som sognepræst i bl.a. Ensted, inden han fik et fast embede som sognepræst i Vestjylland i 2011. »Min interesse for religion i bred forstand samt min historiske interesse var udslagsgivende for, at jeg valg- te at kaste mig over teologistudiet. Jeg fandt ud af, at jeg ved at læse teologi kunne få begge felter dækket, og jeg har beskæftiget mig en del med faget kirkehistorie, som jeg skrev speciale i«, fortæller Søren, om grunden til, at han kastede sig over teologistudiet.

Tilbage til Sønderjylland

Tinglevs nye præst følte, at tiden var moden til at kom-me tilbage til Sønderjylland, og derfor søgte han den ledige præstestilling i Tinglev. »Jeg er jo sønderjyde, og jeg kendte også noget til Tinglev, inden jeg søgte stillingen«, siger Søren.

Jagt og fiskeri

I sin fritid holder Søren meget af at gå på jagt. Han har haft jagttegn siden han var 16 år. Han spiller også badminton og tager desuden gerne på en fisketur. Søren flytter til Tinglev sammen med sin labrador. Han indsættes i embedet den første søndag i januar ved gudstjenesten i Tinglev Kirke. »Jeg glæder mig til at flytte til Tinglev og til at tage fat. Det bliver også spændende at skulle indgå i et samarbejde med den tyske menighed. Det er jeg sikker på, nok skal blive både sjovt, interessant og lærerigt«, slutter Tinglevs nye præst.