Asfaltfabrikken YIT i Tinglev erstatter diesel med flydende naturgas

Asfaltfabrikken på Mads Clausens Vej i Tinglev, som er ejet af vejentreprenøren YIT Danmark, dropper nu brugen af diesel til fordel for flydende naturgas. Med skiftet til et nyt, naturgasbaseret brændstof begrænses maskinernes udledning af skadelige partikler med op til 38 procent – til glæde for medarbejdere og naboer.

Med over 360 dieseldrevne maskiner, lastbiler og andet materiel er YIT Danmark en af de største vejentreprenører i Danmark. Og som led i arbejdet med at begrænse gener ved driften for medarbejder og omgivelser går firmaet nu i gang med at udfase brugen af diesel. Fremover vil store dele af vognparken køre på flydende naturgas kaldet GTL-brændstof, som udleder langt færre skadelige partikler. Det gælder også for asfaltfabrikken på Mads Clausens Vej i Tinglev, hvor skiftet til et renere brændstof kommer de 21 ansatte og naboerne til gavn.

»Vi fokuserer meget på, at vores produktion generer omgivelserne så lidt som overhoved muligt. Det gælder også, når det kommer til medarbejdernes sundhed. Og med skiftet til et renere brændstof opnår vi en stor reduktion i partikeludledningen fra vores dieselmaskiner. Det kommer de ansatte til gode, og samtidig fjerner vi stort set diesellugt, fordi det nye brændstof ikke afgiver lugt,« siger Bo L. Sørensen, indkøbschef i YIT Danmark.

Det nye tiltag for at erstatte diesel med et mere rent brændstof er dog kun seneste skridt, som YIT Danmark har taget, fortæller Bo. L. Sørensen. »Vi arbejder hele tiden på at gøre vores asfalt og anlægsprojekter så “venlige” som muligt. Blandt andet anvender vi i stor stil genanvendelse af gammel asfalt i nye belægninger. Ligesom vi eksperimenterer inden for lavrullemodsatandsasfalt, som sænker friktion og brændstofforbruget for bilisterne,« siger han. GTL-brændstof, som i Danmark forhandles af energiselskabet DCC Energi, reducerer udledningen af skadelige partikler fra dieseldrevne maskiner, busser og lastbilers udstødning markant. Alt efter motor- og filtersystem udleder brændstoffet op til 38 procent færre skadelige partikler, NOx og CO. GTL kan anvendes på alle dieselmotorer præcis som diesel.

»GTL er en oplagt mulighed for at skifte til et renere brændstof. Men ikke nok med det. Med det nye brændstof vil vi også belaste partikelfiltrene i vores dieselbiler og -maskiner mindre. Så jeg forventer faktisk, at GTL vil medvirke til, at vi øger oppetiden for vores materiel, og at vi f.eks. skal udskifte partikelfiltre sjældnere,« forklarer Bo L. Sørensen.

Om YIT Danmark
YIT Danmark varetager alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med bl.a. asfalt til broer og Confalt til industrigulve. I Danmark beskæftiger firmaet samlet ca. 300 medarbejdere. YIT Danmark er en del af den finske YIT Group med ca. 10.000 ansatte.