De frivillige gør et stort stykke arbejde

Der mangler frivillige og det bliver sværere at besætte træner- og bestyrelsesposter? Passer ovenstående eller er det »folk, der snakker«..?

Skrevet af praktikant Johanna Hahn.

Vi har spurgt Janne Bonde, der er »Forenings- og kommunekonsulent« hos DGI Sønderjylland, og hun afkræfter påstanden: »Rent samfundsmæssigt er antallet af frivillige ikke nedadgående – tværtimod.« Hun fortæller, at tendensen i dag er, at man sidder kortere tid i bestyrelser end man gjorde tidligere. Derfor skal foreningerne oftere rekruttere, og det kan give en følelse af, at man oftere mangler folk.

Janne fremhæver Sønderjylland som et område, hvor der er et rigtig stærkt og mangfoldigt foreningsliv og hun vurderer, at noget af den negative omtale skyldes det faktum, at medierne oftere bringer historien om den lukningstruede forening frem for at skrive om de 99 andre, hvor det går godt. »Der er rigtig mange mennesker, der yder en rigtig god indsats for foreningslivet i Sønderjylland og det skal vi påskønne og huske på«, siger hun og fortsætter: »Måden, vi dyrker idræt på har ændret sig og det skyldes flere ting, bl.a. også måden, vort arbejdsmønster har ændret sig på.«

Fald af frivillige i Tinglev IF
Hos Tinglev Idrætsforening er der i dag ca. 15 færre frivillige i forhold til for 5 år siden. Det betyder i praksis, at flere af de frivillige, der stadig er i foreningen, bliver nødt til at påtage sig mere end én arbejdsopgave. Formand Torben Groos mener, at en af grundene til, at det er så svært at finde hjælp, er fordi at folk officielt ikke har tid. Foreningen oplever helt konkret, at der er udfordringer på nogle hold. Han understreger samtidig, at der bestemt også er mange hold, hvor forældregruppen spiller en stor og givtig rolle.

I samarbejde med DGI Sønderjylland har Tinglev IF forsøgt sig med to nye tiltag, »Floorball« og »Voksen-barn Badminton«. Det føler formanden har været en god succes. Torben Groos peger på, at det ofte er den samme grup­pe voksne, der skal trække læsset hver gang: »Hvis der er nogen, som læser dette, og som måske har en træner/hjælper i maven, er man mere end velkommen til at kontakte os, for enhver hjælp er velkommen«, slutter formanden, der også er badmintontræner i klubben.

BVU har måttet aflyse arrangementer
I Bolderslev har BVU oplevet et fald i antallet af frivillige de sidste 10-20 år. Formand Birger Jørgensen fortæller, at de har været nødt til at aflyse arrangementer på grund af mangel på hjælpende hænder. »I Løb og Motion havde vi sidste år en formand, der gik af, hvilket har ført til en lidt skrantende afdeling fordi der ikke rigtig var nogen, der tog over og sidste år måtte vi desværre aflyse et årligt skole­ar­ran­ge­- ment p.g.a. manglende hjælpere«, fortæller han. Birger kommer ind på, at foreningen nok også gør for lidt i forhold til rekruttering af frivillige. BVUs fremgangsmåde er ret enkel og når ikke ud til andre end dem, der allerede er en del af foreningen og det begrænser muligheden for at tiltrække nye og friske hoveder til at hjælpe til i foreningen. »Typisk er f.eks. de frivillige i foreningerne borgere, som i forvejen har en travl hverdag. Vi vil gerne have fat i dem, der ikke går til noget eller mangler lidt aktivitet efter arbejde«, slutter Birger Jørgensen.

Hos BBI er der en stor, trofast skare af hjælpere
Bylderup-Bov Idrætsforening har ikke haft de samme udfordringer som BVU og TIF. Formand Morten Carstensen beretter om en trofast gruppe frivillige, som er med til at få klubben til at køre rundt. »Der er en gruppe trænere og hjælpetrænere, både i fodbold- og håndboldafdelingen, der møder trofast og forberedt op uge efter uge for at træne børne-, ungdoms- og seniorhold«, fortæller Morten. Herudover har BBI et aktivt idrætsudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og aktive ildsjæle, der også arrangerer halbal og banko­aften. I BBI mener formand Morten Carstensen, at der i de sidste fem år ikke er ændret på antallet af frivillige og hele processen med at finde og holde på de frivillige er i det store og hele overkommelig for foreningen. De møder generelt en bred opbakning fra byen og diverse foreninger, og har ikke de store problemer med at få arrangementer og aktiviteter i foreningen til at køre rundt. Morten Carstensen fortæller hvordan de finder deres frivillige: »Kommunikation på Facebook og opslag med billeder. Er det et børnehold, kommer der et opslag op med et holdbillede. Og så er der generelt god opbakning til at finde frivillige gennem bekendte. Her slår vi selvfølgelig på, at frivilligt arbejde støtter byen og byens borgere«, slutter Morten.

Der er altid brug for flere hænder
Fælles for de tre idrætsforeninger er, at lige meget, hvor mange frivillige der er, så vil der altid kunne bruges flere.

DGI hjælper foreningerne
Pressechef hos DGI, Majbritt Andersen, fortæller, at det er forskelligt, om foreningerne mangler frivillige. »Det er ofte et problem at besætte de »tunge« poster, såsom formand og kasserer og derfor råder og hjælper vi foreningerne med mere målrettet rekruttering.« DGI forsøger at hjælpe fore­ningerne med at skabe bedre struktur og komme med inspiration og de anbefaler, at bestyrelserne tænker rekruttering ind i udvalgsposterne og f.eks. opretter et »frivillig udvalg«, der skal påtage sig opgaverne med at skaffe bestyrelsesmedlemmer, trænere osv.

Hjælp på hjemmesiden
Der er hjælp at hente på DGIs hjemmeside. Her kan man finde inspiration til, hvordan man som forening er mest effektiv i sin rekruttering af frivillige. Her kommer deres fire vigtigste råd: 1: Hvem spotter og spørger? Det er vigtigt, at alle ved, at de også gerne må anbefale instruktører og ledere. Synliggør, at man kan indstille navne til bestyrelsen eller koordinatoren. 2: Hvor mange frivillige har I brug for? Bevar overblikket. Hvorfor har du brug for en ny frivillig instruktør, leder eller hjælper? Overvej, om der eventuelt er behov for at justere antallet af nye frivillige. Måske er det tid til at upgrade antallet af frivillige kræfter, hvis der er tale om nye aktiviteter, et område i vækst – eller et område, som netop trænger til vækst? 3: Hvor åben er jeres fore­ning? Jeres forening skal signalere åbenhed, og at der altid er plads til en til. Det kan derfor være en god idé at invitere åbent. 4: Hvornår spørger du? Pæcisér, hvor du vil forsøge at rekruttere frivillige, og ret din fokus derhen.

Konklusion
Det er mit indtryk, at de tre foreninger i artiklen er sunde, gode og aktive med mange frivillige. Der vil altid kunne bruges flere, men problemet er efter min opfattelse ikke så stort, som man ind i mellem kan få opfattelsen af. Janne Bonde fra DGI har en pointe, når hun fortæller, at måden vi dyrker idræt på har ændret sig. Det giver og vil også fremover give fore­ningslivet nogle udfordringer, men der er efter min overbevisning ingen grund til bekymring.