Borgerworkshop i Tinglev

Lørdag formiddag var omkring 25 borgere mødt op i Borgerhuset for at snakke om Centerpladsen i Tinglev. Formand for Styregruppen Tinglev, Tim Skovmand, bød velkommen, inden Anna Clausen fra Planafdelingen hos Aabenraa Kommune tog over. Hun fortalte kort om processen og overlod ordet til de arkitekter og procesoperatører, der skal tegne og facilitere udviklingsplanerne for Tinglev og Bolderslev. De to planer bliver gennemført samtidig for at reducere udgifterne og få mest muligt ud af kronerne, fortalte Anna Clausen.

De fremmødte blev delt op i tre grupper og derefter præsenteret for to forskellige scenarier/tegninger af Centerpladsen. Efter en snak om fordele og ulemper var det tid til at se på de »virkemidler«, man kan bruge for at forskønne pladsen og gøre den brugervenlig. Der blev snakket belysning, belægning, træer, blomster, bænke og mange andre ting undervejs. Arkitekterne fik rigtig mange input med hjem til tegnebordet, hvor tingene nu skal bearbejdes og det endelige forslag færdiggøres til et borgermøde i midten af januar.

Efterfølgende var gruppen en tur på Centerpladsen for at se det hele i 1:1 og der blev også tid til et besøg i den nye udstilling omkring udviklingsplanen, der har til huse i Jernbanegade. De to udkast til Centerpladsen kan ses i SuperBrugsen, hvor der også er opsat en postkasse til kommentarer.