Hvad sker der på Centerpladsen i Tinglev?

Arbejdet med skitserne til Centerpladsen og Skolekrydset i Tinglev er i fuld gang, og begynder at tage fat. Selvom Centerpladsen har sine udfordringer, arbejder Tinglevs butikker sammen med Kommunen på at finde en god løsning, som kommer alle til gode.

Når tegningerne for de to projekter er færdige bliver der indkaldt til et nyt borgermøde, så alle kan få et indblik i, hvordan Områdefornyelsen i Tinglev kommer til at se ud. Dato for det kommede borgermøde vil blive bekendtgjort senere.