Den Gamle Skole er for lille

Tinglev Menighedsråd mod- tog i starten af februar godkendelse fra Aabenraa Provsti på et større byggeprojekt til ca. 6,5 millioner kroner. Sognegården Den Gamle Skole er blevet for lille og derfor har rådet længe puslet med tanker og ideer om at gøre den større.

Nu har provstiet så godkendt en tilbygning på 192 kvm., der kommer til at indeholde en sal, depot, toiletter og garderobe. I den nuværende bygningen bliver der bl.a. lavet et større køkken.

»Der bliver plads til 80 personer i salen og det giver os mulighed for at lave kirkerelaterede arrangmenter i lidt større format,« fortæller menighedsrådsformand Haldis Nedergaard. Menighedsrådet lejer ikke lokalerne ud til fester o.lign., men hvis man ønsker at afholde begravelses-kaffe, bryllupsreception el- ler andet, der har relation til kirken, så bliver det muligt, når byggeriet bliver klar.

»Vi har flere gange sagt nej til borgere, der ønskede at deltage i vore arrangementer og konfirmanderne sad som sild i en tønde. Det kunne vi ikke være bekendt længere,« siger menighedsrådets formand. Stilen bibeholdes Det har lagt menighedsrådet meget på sinde, at byggeriet ikke skiller sig voldsomt ud fra den eksisterende bygning og sådan bliver det også, når det hele står klar om et par år. Projektet er kørt igennem af hele menighedsrådet med næstformand Kurt Jensen i spidsen. »Kurt har været ankermand på projektet. Han har været kontaktmand til både provsti og arkitekter. Kurt har den rigtige viden og ekspertise til sådan et byggeri,« fortæller Haldis og fortsætter: »Vi er stolte over, at vi har fået provstiets tilladelse til at gå videre med projektet. Vi håber at komme igang med udvidelsen i år og at være færdige næste år.