Rågeungerne i Byskoven bliver reguleret igen

Aabenraa Kommune har søgt og fået tilladelse til regulering af rågeunger i Byskoven i Tinglev. Rågerne er til stor, støjmæssig gene for beboerne omkring skoven. Der blev også reguleret i 2019, men nu er det igen blevet nødvendigt.

Regulering
Regulering betyder skydning eller fældefangst af skadevoldende vildt efter reglerne i Bekendtgørelse om vildtskader. Nedlæggelse af vildt uden for jagttiden kan i særlige situationer være tilladt, når det sker fx for at beskytte andre dyrearter eller afgrøder. denne aktivitet kaldes regulering. Der kan i nogle situationer være behov for at nedlægge vildt uden for jagttiden. Det gælder fx. situationer, hvor vildt gør skade på afgrøder, på andre dyr eller skader menneskers helbred.

Råger
Med regulering af råger menes først og fremmest den beskydning af årets tillæg (det vil sige rågeunger), som foregår i ynglekonlonierne i maj og juni. Under visse omstændigheder er der ganske vist også mulighed for at regulere voksne råger. Men den regulering, der primært foretages for at forebygge skader på mark- afgrøder, er langt mindre omfattende end regulering af ungfuglene. Råger yngler i kolonier med op til flere hundrede reder, som er placeret tæt sammen i højde træer. Det er her, reguleringen af råger finder sted, når de unge fugle i forbindelse med de første flyveøvelser forlader rederne og sidder på grenene. Reguleringen foregår ved at jægeren forsigtigt lister rundt mellem redetræerne. Eller han/hun står og spejder efter rågeunger, der sidder sådan, at der kan afgives skud til dem. Er der tale om særligt høje træer, kan en håndkikkert være en hjælp ved afsøgning af trætoppene. Tidspunktet for, hvornår ungerne forlader rederne i rågekolonien, kan variere fra år til år. Som reguleringsjæger må man derfor følge udviklingen dag for dag, så man er klar, når de første rågeunger er der.

Regulering af råger – kort fortalt
• Regulering må kun foretages af personer over 18 år. • Rågeunger kan reguleres med luftvåben og salonriffel eller haglgevær. • Skydningen skal gennemføres under strenge sikkerhedshensyn. • Afskydningen skal tage hensyn til ungernes behov for forældrekontakt. • Der bør anvendes egnet, apporterende hund ved reguleringen. • Nedlagte fugle skal bruges. I Byskoven i Tinglev bliver der reguleret fra maj til midten af juni. Det er reguleringsjægerne i kommunen, der udfører jobbet og kravene om antal deltagere og afstandskrav bliver selvfølgelig overholdt. Politiet vil forud for reguleringen blive informeret.