300.000 kroner til projektet »byens forbindelse«

Styregruppen Tinglev har bedt Aabenraa Kommune og Trafik- Bygge og Boligstyrelsen om lov til at flytte 300.000 kr. fra ét projekt til et andet. Styregruppen ønskede ikke at bruge pengene til at kortlægge, hvad 1905-bygningen kan bruges til. På mødet i Vækstudvalget for Land og By torsdag den 14. maj, blev der givet godkendelse til at flytte midlerne til at realisere Byens Forbindelse, der er en markeret stiforbindelse gennem byen. Allerede dagen efter gav Styrelsen også godkendelse til ændringerne.

Formand for styregruppen Tim Skovmand glæder sig over godkendelsen: ”Vi vurderede at de 300.000 kr. var bedre brugt på Byens Forbindelse end kortlægning af mulighederne for 1905-bygningen. Det er vi glade for at vækstudvalget er enige i.”

Omprioritering
Samtidig blev det godkendt at midlerne til Skolekrydset og Centerpladsen fordeles anderledes. Der afsættes nu 2,8 mio. kr. til Skolekrydset og 2,5 mio. kr. til Centerpladsen. Omprioriteringen sker, fordi det er vurderet at Skolekrydset kan færdiggøres for færre midler end tidligere antaget, hvorimod Centerpladsen bliver svær at få omdannet for de oprindeligt afsatte 1,8 mio. kr. Ved at flytte midlerne opnås en bedre balance mellem de to store anlægsprojekter.

Nyt borgermøde i støbeskeen
Selvom der er corona, og de fleste medarbejdere i Kommunens forvaltning arbejder hjemmefra, fortsætter arbejdet efter planen. Mette Nielsen fra Aabenraa Kommune forventer at tidsplanen kan overholdes, således projekterne kan færdiggøres til tiden, til trods for at Centerpladsen krævede en lidt længere planlægningsfase. Når det igen bliver muligt, vil Styregruppen invitere Tinglevs borgere til et borgermøde, hvor de endelige planer præsenteres.