Generalforsamling på hjemmesiden

I sidste uge afviklede TinglevForum sin årlige generalforsamling.

Bestyrelsen havde håbet, at kunne afholde den i Byskoven i Tinglev, men det lys slukkede myndighederne og så var plan b pludselig aktuel. Generalforsamlingen blev afholdt på hjemmesiden over flere dage.

I sin beretning »sagde« formand Poul-Erik Thomsen bl.a.:

Ny Grønningen
I et tilbageblik på 2019 er det med stor tilfredshed, at Tinglev også i fremtiden har et plejecenter. Ny Grønningen er vedtaget af byrådet, og placeringen ligger fast. For TinglevForum har det været vigtigt at holde fast i, at byen skal have de bedst mulige forhold for de ældre, der har brug for pleje, og TinglevForum har arbejdet for, at et nyt Grønningen også – som det gamle – kommer til at ligge midt i byen.

Ny Grønningen-projektet er et eksempel på et forbilledligt samspil mellem politik, forvaltning, personale og frivillige i Tinglev. Det kan repræsentanter for forvaltningen og fra gl. Grønningen tage æren for. Det er sådan, det skal gøres.

En skønhedsplet på Ny Grønningen er den adgangsvej, der ensidigt er besluttet på rådhuset i Aabenraa. TinglevForum glæder sig også over, at Stigruppen fortsætter det, der virkelig er et langt, sejt træk. Desværre er der endnu mange, der ikke har opdaget, at Tinglev har et fantastisk stisystem rundt omkring byen. Med vedholdenhed lykkes det også Stigruppen at få bedre og bedre betingelser for sit virke. Stigruppen er dog – som alle andre vil være det – magtesløs i forhold til staten. Det er håbløst at få en helt berettiget adgang til det lille stykke jernbane, der kunne sikre de gående mod hurtige biler på Todsbølvej, når de bevæger sig ud på Amalienborgruten. I det hele taget er det tankevækkende, at borgernes lokalråd er som et uønsket irritationsmoment for staten. Det gælder i Tinglev i forhold til Banegården og i forhold til Hovedgaden fra rundkørsel til rundkørsel og altså også for et lille stykke nedlagt jernbane.

Stædig indsats
En betydelig udfordring i 2019 har været bestræbelserne på at genskabe et lille stykke af Olgerdiget og dermed præsentere en ny turistattraktion. Selv med solid støtte fra museet i Haderslev har det været op ad bakke, og på et tidspunkt var det, som om afslag fra fonde stod i kø. Det er især Niels Daubjerg, der i TinglevForum-bestyrelsen har kæmpet den kamp. Han og den øvrige bestyrelse har kunnet undre sig over, at det har været så vanskeligt – til tider endda håbløst – at skabe en nødvendig opbakning fra forvaltning og byråd og fra turistbranchen.

Koncert i august
Som koncert-arrangør har Tinglev oplevet modgang i bestræbelserne på at gøre den anden søndag i august til en musikalsk oplevelse for de mange i grænselandet med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen. Koncerten i 2018 var tæt ved at drukne i regn. I 2019 regnede det igen, og det blev nødvendigt at rykke indendørs. Men ”De smukkeste toner” er altså en udendørs-oplevelse, og derfor venter vi nu på noget mere solskin. I skrivende stund er det andet end vejret, nemlig et forsamlingsforbud, der er årsag til, at ”De smukkeste toner” helt bliver aflyst i 2020.

Protest
For TinglevForum har arbejdet med den stort anlagte udviklingsplan for Tinglev været en meget stor skuffelse, og hvor Ny Grønningen-projektet står som det gode eksempel på et godt samarbejde mellem kommune og frivillige, så er udviklingsplanen det stik modsatte. Et skrækeksempel. Det er ikke i nærheden af de godt fem millioner kroner, der er bevilget til fremskridt i Tinglev, der også kommer Tinglev til gavn. Det vil være omkring en million kroner, der går til konsulenter, og forvaltningens forbrug af konsulenter i dette projekt harmonerer på ingen måde med de frivillige, ulønnedes indsats. Samtidig er tidsplanen skredet så meget, at hele projektet ganske enkelt er blevet utroværdigt. Det er ikke mindst gået ud over Centerpladsen, hvor en forbedring og modernisering ellers i den grad haster. Det er pladsen, der med perfekte parkeringsforhold skal få endnu flere af de 5.000 bilister, der hver dag kører på Hovedgaden, til at handle i Tinglev. I stedet ligger den hen og ligner et bombekrater eller en kopi af de 1000 søers land. Mange, der kastede deres energi ind i opbygningen af en udviklingsplan, har siden mistet deres engagement, og samlet set står Tinglev tilbage som taber.

Valg
Poul-Erik Thomsen, Preben Christensen og Käthe Nissen modtog alle genvalg, mens Allan Muus udtrådte af bestyrelsen. Hans plads blev overtaget af Morten Heilmann Sørensen. Hans Horst Jacobsen fortsætter som suppleant.