Grundejerforening Tinglev Syd får hjertestarter af TrygFonden

Når et hjertestop indtræffer, betyder hurtig hjælp forskellen på liv og død. Derfor har Grundejerforeningen Tinglev Syd taget initiativ til at få hængt en hjertestarter op i deres område. Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, er placeret i området ved Merian- vænget i Persillekvarteret. Den er tilgængelig hele døgnet og kan ses på hjertestarter.dk.

Nye tal viser, at 5.400 personer falder om med hjertestop uden for hospital i Danmark hvert år. Det svarer til 15 personer om dagen. I 2018 trådte vidner til med livreddende førstehjælp i 77 pct. af tilfældene, og det lykkedes at genoplive hele 813 mennesker svarende til 16 pct.

En hurtig indsats er altafgørende, når der sker et hjertestop, og for hvert sekund der går, falder chancen for at overleve. Hvis en person med hjertestop først får hjælp, når ambulancen ankommer, er der 11 pct. chance for at overleve. Yder en lægmand livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, stiger overlevelseschancen til 16 pct. Hvis der også stødes med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, kan op mod 50 pct. (nogle studier peger ovenikøbet på over 70 pct.) overleve.

Derfor har Grundejerforeningen Tinglev Syd søgt om og netop modtaget en hjertestarter fra TrygFonden. Hjertestarteren blev overrakt på vegne af TrygFonden af Lisbeth Oxholm Andersen, medlem af TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark. Med hjertestarteren medfulgte et kursus, hvor op til otte personer blev uddannet i livreddende førstehjælp og brug af hjerte- starter. »Vi er meget glade for, at Grundejerforeningen Tinglev Syd har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op og lære livreddende førstehjælp. Vi ved, at den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet, og jo flere hjertestartere, der er tilgængelige hele døgnet rundt om i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude, og en person pludselig falder om med hjertestop. Derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem,« siger Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser, og fortsætter: »De seneste tal fra Dansk Hjerte- stopregister viser, at 9,3 pct. af dem, der i 2018 faldt om med hjertestop uden for hospital, fik stød med en hjertestarter inden ambulan- cens ankomst. Det er meget positivt, men vi vil gerne have hjertestarterne i brug i endnu flere tilfælde. Man skal ikke være nervøs for at tage en hjertestarter i brug, for man kan aldrig komme til at skade personen, der er faldet om. Det er vigtigt at huske på.«

Hjertestarteren fortæller, hvad du skal gøre
TrygFonden har siden 2002 arbejdet målrettet for, at flere danskere træder til ved hjertestop uden for hospital. Det er bl.a. sket ved at støtte en lang række førstehjælpskurser og ved at støtte forskning på akutområdet, men også ved hele tiden at gentage budskabet om, at »alle kan træde til, ingen kan gøre noget forkert. Når en hjertestarter tændes, guider en stemme brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjerte- starteren. Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med at tage den i brug – heller ikke selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i.

Flere liv kan reddes
Hvis flere hjertestartere tages i brug, når der sker et hjertestop uden for hospital, vil flere liv kunne reddes. Derfor stiller TrygFonden hvert år cirka 100 hjertestartere til rådighed via en fadderordning. Hver hjertestarter stilles til rådighed i tre år, og med donationen følger et kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter. Med hjertestarteren følger desuden et varmeskab, så hjertestarteren kan hænge udenfor – døgnet rundt, året rundt. Efter tre år overdrages installation og ansvar til fadder.