En ny Centerplads i Tinglev er på vej

Centerpladsen i Tinglev fremstår ikke flot og velholdt. Men der er lys forude, siger formanden for Styregruppen Tinglev, Tim Skovmand.
Holdet bag områdefornyelsen i Tinglev har arbejdet med at undersøge, hvordan den nye Centerplads skal se ud, og hvad den skal kunne rumme i fremtiden. Der har været flere scenarier på bordet, og nu står man tilbage med en plan for, hvordan pladsen skal se ud.
Resultatet er skabt i samarbejde med pladsens butikker og politiet, for at imøde­- komme sikkerhedsmæssige og praktiske behov. Centerpladsens ombygning skal nemlig være til gavn for alle.

Pladsen er designet med fokus på, at den skal have flere funktioner. Den skal både kunne anvendes til arrangementer og daglig parkering, men samtidig være en indbydende plads, hvor man har lyst til at slå sig ned. På byens nye plads er der mulighed for at afholde markedsdage, juleby og alverdens andre arrangementer for hele Tinglev. Der er plads til lidt af hvert på Tinglevs »nye« Centerplads.

Mette Hauge fra Aabenraa Kommune fortæller: »Den trafikale udfordring har fået stor opmærksomhed i planlægningen. Dette skyldes, at både sikkerhed, varelevering og anvendelsesmulighederne skal gå op i en højere enhed. Derfor er der arbejdet med trygheden for alle typer af trafikanter. Fodgængerne skal guides via belægningen i naturlige forløb med Byens Plads som centrum. Bilerne skal have færre ind- og udkørsler til parkeringen.«

Selvom det har været spændende at undersøge mulighederne for at nedlægge den ene vej omkring pladsen, har det vist sig nødvendigt at bevare vejen, som den ser ud i dag. Dog betyder den nye disponering af arealet, at den trafikale situation bliver lettere at overskue og mindre kaotisk. Der kommer fortsat til at være vej rundt om pladsen, men med færre ind- og udkørsler til parkeringsarealet, som giver en mere styret trafikal situation. Dette giver større tryghed for bilister og fodgæn­- gere.

I de kommende måneder arbejder Styregruppen, Aabenraa Kommune og arkitekterne videre med de praktiske detaljer ift. anlægsarbejdet og det udbud der skal gennemføres, for at finde de rette til at stå for anlægsarbejdet. Det forventes fortsat, at anlægsarbejdet skal begynde i foråret 2021.