Tinglev sætter fællesskabet på prøve

»Det er nu eller aldrig!«, siger TinglevForum. Med forsøget på at skabe et nyt fælleshus i det Grønningen, der om et års tid flytter sine beboere over i et nyt plejehjem, spiller TinglevForum højt spil.

Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om at stå med en pengekasse, der kan betale for nogle mursten. Det er også selve fællesskabet i Tinglev, der bliver sat på en afgørende prøve. Når TinglevForum inviterer til det årlige efterårsmøde er der derfor kun ét punkt på dagsordenen: Fælleshuset.

Forslaget om delvist at gen-anvende Grønningen til et nyt samlingssted i Tinglev blev i første omgang præsenteret af Aabenraa Kommune med borgmester Thomas Andresen i spidsen. Det skete på et velbesøgt borgermøde.

TinglevForum har efterfølgende orienteret de otte gruppeformænd for partierne i Aabenraa Byråd om projektet. Venstre, Socialdemokratiet, SF og Slesvigsk Parti har meldt tilbage, at de bakker op om forslaget, hvis et fælleshus på Grønnevej også er det, som borgerne i Tinglev ønsker. TinglervForum har også nedsat et Fælleshusudvalg bestående af Claus Jørgensen, formand, Hans Fr. David, næstformand, Betina Westergaard, André Christensen og Poul-Erik Thomsen.

TinglevForum har sendt et forslag til Aabenraa Kommune, hvor Borgerhuset bliver en del af det nye fælles- hus for dermed at give plads til, at det tyske Bücherei kan blive nabo til det danske bibliotek.

For at holde fast i en politisk opbakning, der også indebærer kommunale kro- ner i projektet, så er det dog afgørende, at der er foreninger, grupperinger og institutioner og initiativtagere, der melder sig på banen som mulige brugere af et fælleshus. Det handler Efterårsmødet om. Fælleshusudvalget vil præsentere en model for en kommende organisation af et fælleshus, men mødet kan også blive et startskud til den million, som TinglevForum har foreslået, at Tinglev selv samler ind til et nyt samlingssted i byen. Det er her, at fællesskabet for alvor bliver sat på en prøve.

Fælleshusudvalget vil også holde øje med, om der skabes en positiv stemning omkring projektet i Tinglev. »Hvis der ikke er en optimisme og en tro på, at det altså også kan lade sig gøre at skabe noget i fællesskab i Tinglev, så har vi ikke en chance«, siger Fælleshusudvalget i en udtalelse før efterårsmødet.