Tinglev-Uge Pensionistforening holder gang i aktiviteterne

På trods af corona pandemien holder pensionistforeningen stadigvæk gang i aktiviterne. Det sker naturligvis under trygge og anderledes vilkår, men for de ældre er det vigtigt, at man stadigvæk kan mødes en gang imellem.

»Vi har valgt at aflyse alle de større arrangementer. Løvfaldsfesten, julefrokos-ten og lottospil har vi aflyst, fordi vi maks. må være 40 personer samlet. Normalt er vi langt flere, og vi ønsker ikke at stå i en situation, hvor vi skal afvise nogen«, fortæller formand Jes Peter Petersen.

Mindre aktiviteter
afholdes For at give byens ældre mulighed for at mødes under trygge og ordnede forhold har pensionistforeningen stadigvæk en hel række tilbud. Der er læseklub, nørkleklub, kortspil, porcelænsmaling osv. og det hele foregår i nr. 41 på Grønnevej, hvor foreningen har til huse.

»Vi startede op igen i august, både med aktiviter og i motionsrummet på Plejehjemmet Grønningen. Der er altid nogen til stede, der sørger for, at der ikke er flere end tilladt og vi hjælper også med alle de øvrige tiltag, der er kommet til under corona. Vi oplever, at vore medlemmer er trygge og glade, når de kommer i huset og det er dejligt. Det er vigtigt for vore medlemmers trivsel og velvære, at de fortsat har noget socialt med andre medlemmer«, siger Jes Peter.

Vacciner blev en succes
I samarbejde med Danske Lægers Vaccinationsservice gennemførte foreningen 169 vacciner i Tinglev, 63 i Bolderslev og 35 i Bylderup-Bov.

Skabe gode forhold
Hos Tinglev-Uge Pensionistforening håber bestyrelsen, at det hele normali- serer sig igen i 2021, men uanset hvad, så arbejdes der på at skabe de bedste rammer for foreningens næsten 500 medlemmer.