Tinglev HHI afholdt generalforsamling

Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening afholdt sin første, virtuelle generalforsamling onsdag i sidste uge.
Generalforsamlingen blev indledt med et minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem Arne Hansen.

Per Sloth Møller blev valgt som dirigent.

I sin formandsberetning sagde formand Michael Christesen bl.a.: 2020 har ligesom for alle andre været et specielt år pga. Covid-19, og som følge af dette, har flere arrangementer været aflyst.

Vi har afholdt et enkelt møde i messeudvalget og har netop besluttet at udskyde den endnu et år, så den bliver afholdt i 2022.

Tinglev HHI har i 2020 arrangeret bilbanko på ringriderpladsen. Tinglev HHI har igen opsat julebelysning i byen. De mange frivillige, der hvert år bidrager med timer eller materiel, skal have en stor tak med på vejen.

Vi har haft møder med Business Aabenraa, som gerne vil have et stærkere samarbejde imellem Tinglev, Padborg, Rødekro og Aaben- raa. Det har udmøntet sig i en fælles webshop, hvor alle detailbutikker i kommunen har haft mulighed for at lægge tilbud ind. Tinglev HHI undersøger også muligheden for at samarbejde med Aabenraa Erhvervsforening, så medlemmerne af foreningen også bliver medlem af erhvervsforeningen. Valg Der var genvalg til Michael Christesen, Tim Skovmand og Carsten Hansen til bestyrelsen. Martin Brønd, der tidl. var suppleant, overtager Arne Hansens plads, mens der var nyvalg til Ragner Häbel som suppleant.