Generalforsamling i SuperBrugsen Tinglev

I sidste uge afholdt Superbrugsen generalforsamling. Carsten Hansen blev valgt til dirigent og han gav ordet til formand Hans Jørgen Hansen, der i sin beretning bl.a. sagde:

2020 blev et år vi nok alle husker, både på godt og ondt. Året hvor en masse restriktioner blev en del af SuperBrugsens daglig dag. Vi vil i hvert fald huske det for mundbind, håndsprit og afstandskrav og andre restriktioner. Men vil også huske året for grænselukningen, som medførte en for os positiv ændring i kundernes indkøbsmønster. Butikken har haft rigtig travlt i 2020, med uger hvor omsætningen har vækstet med op til 40 %. Vi har haft en omsætningsfremgang på ca. 5 millioner og et overskud efter afskrivninger og skat på 1,25 millioner. Dette må siges at være yderst tilfredsstillende. Vores delikatesse og slagterafdeling har leveret et flot resultat til trods for aflyste arrangementer og forsamlingsforbud og de har solgt for mere end 5,9 millioner.

Vores nye bager »Kock« er også kommet godt i gang i Tinglev og er tilfreds med omsætningen og kundestrømmen i Bageriet. En win win situation for både Superbrugsen og Kocks Bageri.

2020 var også året hvor vi har investeret en del i butikken. Vi har fået ny varevogn, elektroniske hyldeforkanter og en ny flaskeautomat. Der er skiftet pakkemaskine i slagterafdelingen, købt nye elektriske palleløftere, installeret nyt alarmanlæg og adgangssystem til personalet for at højne sikkerheden – i alt investeringer for over 1,2 million kroner.

I 2020 har SuperBrugsen igen bl.a. sponsoreret lokale foreninger. Det er Kræftens Bekæmpelse Tinglev afdeling med kr. 2.000,00 og TIF i samarbejde med OK kr. 32,460,12.

Vores benzinanlæg og vaskehal har desværre ligget ca. 7 % under vores forventninger, men dette skyldes hovedsageligt nedluk- ningen af Danmark. Mange har været hjemsendte og mange har arbejdet hjemmefra og så har bilparken jo stået noget mere stille.

Vores forventninger til 2021, hvor vi formentlig snart slipper for alle restriktioner osv., er at vi kan fastholde det høje niveau og at kunderne forhåbentlig fortsætter deres indkøbsmønster – også selv om det nu er muligt at genoptage grænsehandlen igen. Formanden sluttede af med at takke personalet for deres enorme indsats i 2020 samt nye som gamle kunder.

Rekordomsætning
Under fremlæggelsen af regnskabet kunne kassereren berette om rekordstor omsætning i 2020. SuperBrugsen har haft en stigning på ca. 10% i omsætningen og et underskud fra 2019 er vendt til et flot overskud i 2020.

Valg
Der valg udelukkende genvalg på aftenen. Gitte Brodersen, Ove Ungstrup og Hans Georg Roth blev genvalgt til bestyrelsen mens Michael Christesen modtog genvalg som suppleant.