Genetablering af Olgerdiget

Arbejdet med at genetablere en del af det historiske Olgerdige er i fuld gang og Niels Daubjerg fra Tinglev Forum forventer, at arbejdet er afsluttet kort efter sommerferien. Allerede nu har en del turister og skoleklasser lagt vejen forbi diget. Den officielle indvielse, der afholdes af Museum Sønderjylland, kommer senere.