100 var med på eventtur gennem Bolderslev

Næsten 100 borgere fra Bolderslevs lokalområde mødte op til en guidet formiddagstur i Bolderslev. Spændende historiefortællinger, information om de nye tiltag i områdefornyelsesprojektet samt præsentation af de fleste foreninger og institutioner blevet krydret med en grillpølse som afslutning i markedsskoven.

Arrangementet havde det væsentlige formål at give en bred information om Bol-derslev til alle interesserede. Gåturen startede i Markedsskoven og blev guidet af Birgit Langelund, Kirsten Mathiesen og Laurits Rasmussen – som også fortalte om Bolderslevs historie krydret med sjove anekdoter.

Turen gik forbi fritidscentret hvor Kasper Espersen fra Aabenraa Kommune og Henning Frisk formand for Lokalrådet gav info om de aktuelle indsatser ved fritidscentret og den nye rampe over jernbanen.

Herefter gik turen videre gennem byen, hvor der blev fortalt historier om de forskellige virksomheder og butikker byen har haft gennem de sidste 100 år. I en periode var der ca. 50 næringsdrivende i Bolderslev.

Sidst på turen blev Bolderslev skole besøgt. Her fortalte skoleleder Søren Buchholdt om den nye multisal, som er etableret i skolens bygninger. Det blev også til et smugkik på de nye faciliteter, som sandsynligvis indvies i sensommeren.

Arrangementet sluttede i markedsskoven, hvor der blev serveret grillpølser. Og mange lokale foreninger og institutioner var tilstede med stand og underholdning.