Centerpladsen tager form

Etableringen af Centerpladsen i Tinglev er fortsat i gang og man kan efterhånden få en fornemmelse af, hvordan pladsen udformes.

I de forgangne uger har Hede Danmark arbejdet med elektriciteten, betonbelægningen og klargjort »stien«, der skal gøre det mere sikkert at være fodgænger på pladsen.

I denne uge skal asfaltarbejdet igangsættes og det vil igen nødvendiggøre en afspærring et par dage. I næste uge er der lagt op til diverse småting samt færdiggørelse af de allerede etablerede områder, inden 3. etape påbegyndes i uge 33.

Her bliver p-pladsen foran Fakta spærret af og der vil blive lavet en midlertidig indkørsel i ca. en uge. Thomas Skov Nielsen fra Aabenraa Kommune fortæller, at der er givet grønt lys fra politiet og vejmyndigheden til etablering af en midlertidig indkørsel til Fakta’s p-plads, og at ændringerne i tilkørselsforholdene »kun« varer en uge.