Tinglev Forum ønsker fjernvarme i Tinglev

»Gaskunder skal så hurtigt som muligt gøre sig fri af gas som opvarmningsform. Mange huse i Tinglev opvarmes i dag med gas, og en fremtidig tilslutning til fjernvarme vil være ønskeligt,« siger formand for Tinglev Forum, Niels Daubjerg.

Tinglevforum har sat et arbejde i gang med at undersøge mulighederne for fjernvarme i Tinglev. »Vi har haft et møde med direktøren for Aabenraa fjernvarme, Tommy Palmholt, og miljøsagsbehandler Dorian Semmelhack fra kommunen for at undersøge mulighederne for en kollektiv varmeforsyning. De vil i samarbejde med Tinglevforum undersøge, om fjernvarme er realistisk at etablere og i bekræftende fald, hvad vil være en realis-tisk tidshorisont, og hvad vil være en ca. pris for en tilslutning.« fortæller Niels Daubjerg.

Samtidig har Tinglevforum rettet henvendelse til kommunen for at få revideret varmeforsyningsplanen fra 2009. »Når vi har svar på nogle af disse spørgsmål, vil vi indkalde til et borgermøde for at informere nærmere om fjernvarmemulighederne, og vi skal muligvis have nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med planerne,« slutter formanden.