Der var fest på Centerpladsen

Fredag i forrige uge var de rød-hvide Dannebrog-flag oppe ved byportene i Tinglev. Styregruppen havde inviteret til festivas på Centerpladsen i anledning af, at områdefornyelsen var færdig. Vejret viste sig fra sin bedste side med blå himmel og let solskin. Der var ca. 300 Tinglev-borgere, der deltog og var med til at fejre dagen.

Formand for Styregruppen, Tim Skovmand, bød velkommen og fortalte kort om processen, der har varet i syv år. Han takkede også de mange borgere, der har bakket op om projektet undervejs. Borgmester Jan Riber Jacobsen og udvalgsformand Dorte Soll tog også mikrofonen og gratulerede Tinglev med den nye, flotte Centerplads, det forbedrede skolekryds og bindeleddet, som Tinglevstien er blevet.

Da den officielle del var overstået, blev der serveret kaffe og kage samt øl og vand, mens børnene fik slush ice og sodavand. Alt sammen til god musik leveret af Banditterne.

»Det var dejligt, at så mange mødte op og deltog. Vi fik uddelt 200 minikager på 90 minutter og der blev skænket ca. 180 liter øl, så det hele gik over forventning. Det blev lidt af en fest«, bemærker en godt tilfreds Tim Skovmand.

Styregruppen, der udover formanden består af Niels Daubjerg, Inger Jørgensen og Morten Heilmann Sørensen, mangler stadig at fordele pengene, der står i initiativpuljen. Når det er gjort, nedlægges gruppen, der udelukkende var sammensat for at hjælpe med områdefornyelsen.

»Vi har nogle penge stående, som skal fordeles til gavn for Tinglev. Hvis nogen sidder med gode ideer, så må de gerne kontakte os«, slutter Tim Skovmand.