Dette moderne forsamlingshus er fremtidens fællesskab i Tinglev

Tinglev er mere end du tror, har der ofte være skrevet om byen. Faktisk har Tinglev et arbejdsmarked, der er ud over gennemsnittet for en by af Tinglevs størrelse. Tinglev har en stor kommunal forvaltning i det, der engang var rådhus, Tinglev huser Beredskabsstyrelsens Uddannelsescenter og Tinglev har både dansk skole og tysk skole, børnehave og Kindergarten. Men Tinglev har ikke et fælles forsamlingssted.

Tinglevhus, Hjørnekroen, Kirkekroen, Hansens Gæstgivergård. Kroer, hoteller og forsamlingshuse. Alle er fortid. Det udfordrer Tinglev.

Derfor stræber bestyrelsen for Tinglev Kultur- og Aktivitetshus – forkortet til TINKA – efter at skabe rammen for fremtidens fællesskab i Tinglev. Det gør de med forslaget om det moderne forsamlingshus.

»Inden arkitekt Laila Lund Christensen satte streger på et stykke papir, gennemførtes en omfattende analyse af, hvordan forsamlingshuse indrettes i dag, og der var to hovedveje: Et forsamlingshus skal enten være bygget sammen med en sportshal eller med et bibliotek,« forklarer formand Poul-Erik Thomsen.

Tinglev er så i den særlige situation at have både dansk og tysk bibliotek, og Tinka har derfor valgt den model. Foreningen har ud fra analyser sat nogle felter sammen til et bud på et hus, der kan styrke Tinglev og som passer til Tinglev. Det er det puslespil, som nu præsenteres.

Familiefester, bankospil, foredrag, musik, sang, lokalhistorie, et værksted og nye tilbud fra to biblioteker?

»For os i Tinka har det hele vejen været afgørende, at vi for første gang skaber et samlingspunkt, der er fælles for både det danske flertal og det tyske mindretal. Det er samtidig vigtigt, at Tinglev også får et hus og nogle aktiviteter, der kan binde tilflyttere og »de indfødte« tættere sammen,« forklarer Poul-Erik Thomsen.

Målsætningen er endvidere, at det moderne forsamlingspunkt kan forbindes med andre aktivitetssteder i Tinglev, så som Tinglev Fritidscenter, Sport und Kulturzentrum og Tinglev Friluftsscene.

Tinka understreger, at der er ikke tale om et endeligt projekt, men det skal ses som et idéoplæg, hvor der vil være plads til, at huset yderligere udvikles. Blandt andet er der endnu ikke indregnet hotel eller anden form for overnatningstilbud.

I denne præsentation af projektet er der heller ikke taget stilling til placering. Tinka har dog på forhånd en målsætning om, at et nyt forsamlingshus indrettes efter det mest bæredygtige principper og ud fra optimal handicap-adgang.

En samlet bestyrelse for Tinka har et helt klart mål: Den håber på at kunne skabe et engagement, der kan puste et forsamlingshus i Tinglev helt i mål.