Arbejdsgrupperne fik prioriteret de 5,7 millioner

Mandag i sidste uge var medlemmer af de forskellige arbejdsgrupper under Styregruppen Tinglev igen samlet i Borgerhuset ved Tinglev Midt. På mødet, der blev ledet af Anna B. Clausen fra Aabenraa Kommune, blev de 5,7 millioner, der er afsat til områdefornyelse, prioriteret.

Det største beløb, 3,5 millioner, blev afsat til området omkring skolekrydset. Her vil man skabe et aktivitetsområde, hvor skoleeleverne samtidig får bedre forhold, når de venter på bussen.

Allerede inden nytår vil man kunne se ændringer, idet Styregruppen og Aabenraa Kommune rydder området for træer i en forsøgsperiode på 1 år. Samtidig har Nordschleswigsche Gemeinde tilbudt et stykke jord, som også inddrages i området.

Der blev også afsat 300.000 til »1905-bygningen«. De skal bruges på at få fastlagt, hvad bygningen kan og må bruges til.

Gruppen fik også afsat 1,7 millioner til en udvikling og forbedring af Centerpladsen.

»Her snakker vi ikke om drift og vedligehold. Den del står kommunen stadigvæk for. Pengene skal bruges til udvikling og synlige forbedringer af pladsen,« fortæller formand for Styregruppen, Tim Skovmand.

Gruppen har i denne omgang valgt af se bort fra den første udviklingsplan, hvor man foreslog et torv mellem Centerpladsen og Jernbanegade. »Vi har ikke fravalgt torvet, fordi vi ikke vil have det, men vi har vurderet, at etableringen bliver for dyr«, siger Tim Skovmand.

Den sidste sum penge er afsat til småprojekter, der kan etableres forholdsvis hurtigt.

Prioriteringsforslaget skal behandles i Vækst-udvalget torsdag. Hvis det som forventet godkendes igangsættes projekterne.