Nyt Multihus på Tværvejen i Tinglev

Onsdag i sidste uge var der åbent hus på Tværvejen 4 i Tinglev. I den gamle apoteksbygning åbnede Hjernecenter Syd et nyt Multihus for borgere, der har brug for særlig hjælp og støtte. Huset skal være samlingssted for borgere tilknyttet Bo & Aktivitet, Jernbanegade og Engparken. Det er to bofællesskaber for personer, som har brug for hjælp til at begå sig i voksenlivet.

Også borgere, der ikke bor i et af de to bofællesskaber, har mulighed for at mødes til socialt samvær med andre ligesindede. Alle vil få pædagogisk hjælp fra de ansatte. Huset holder åbent to eftermiddage i hver uge. Projektet er netop startet og har allerede nu 11 borgere tilknyttet.

Anita Jørgensen, der er bruger, fortæller: »For mig er det vigtigt med et sted, hvor der er nogen, jeg kan tale med, og hvor jeg kan møde nye mennesker«.

Der er fire vejledere tilknyttet det nye værested. Fra bofællesskabet Jernbanegade er det Tina Oldenburg, Elisabeth Hansen og Dorthe Voss og fra Engparken er det Merethe Worm.

1. salen i huset skal fremover huse hjemmeplejen under Aabenraa kommune.

Der er flere nye tiltag på vej i huset, slutter de fire vejledere fra Bo & Aktivitet.