Mere spændende gå-tur på Olgerstien

Fremover kan besøgende ved Fugletårnet ved Savværksvej i Tinglev og brugere af Olgerstien få information om dyre- og fuglelivet ved Nørresøen.

Tinglev Forums stigruppe har monteret en stor planche på fugletårnet med information om dyrelivet i området og langs Olgerstien er der blevet opstillet ti kortborde med information om særligt interessante passagepunkter på stierne.