Ny Grønningen klar i foråret 2021

Selv om det var en travl aften i Tinglev med flere spændende arrangementer, så mødte borgerne alligevel talstærkt op til efterårsmødet i TinglevForum.

Afdelingsleder i Aabenraa Kommune, Anni Oksen, orienterede om forberedelserne til et nyt plejehjem i Tinglev. Hun roste samarbejdet med Tinglev, og hun ser frem til at kunne åbne et nyt Grønningen i foråret 2021 med 24 pladser som et moderne plejehjem, hvor hjem og by hænger sammen.

TinglevForum orienterede om planerne om et nyt samlingssted i byen og præsenterede to alternative placeringer til Centerpladsen. Det ene er på hjørnet af Hovedgaden og Kirkevej, og det er andet er på hjørnet af Hovedgaden og Højskolevej. Et spørgsmål var: Er det muligt at samle en million kroner sammen i Tinglev til et nyt samlingssted med festsal, restaurant, køkken og 20 værelser? Det mener de fleste, men der blev også udtrykt skepsis. TinglervForum anser det for afgørende, at der falder en afgørelse inden 1. marts 2019.

Stigruppen under TinglevForum orienterede om planerne om en rekon­struk- tion af en tusindedel af det oprindelige Olgerdige opført for næsten 2000 år siden. Der er bevilget 50.000 kr. til nærmere undersøgelser, og det er håbet, at dette første bud på en grænse mellem Jylland og Slesvig-Holsten kan blive en del af genforenings-markeringen i 2020.

TinglevForum havde koncert-arrangementer til de­bat efter at tartelet-festival og Beatles-show, hvor svigtende opbakning betyder, at pengekassen er tømt. Bestyrelsen tog imod et forslag om i 2019 kun at arrangere en grundlovsfest 5. juni og den store koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen den anden søndag i august.

Formanden for Styregruppen, Tim Skovmand, gav en status over udviklingsplanen for Tinglev. Han nævnte, at planen i øjeblikket ligger helt stille i forvaltningen i Aabenraa, men at arbejdet forhåbentligt genoptages i begyndelsen af 2019. Et af projekterne er »Byens Forbindelse«, der bliver en markeret sti fra skolekrydset og via Ny Grønningen og Centerpladsen frem gennem sundhedsområdet og helt hen til banegården.