Nu sker der noget på Centerpladsen

Centerpladsen i Tinglev har set bedre dage. Asfalten revner flere steder og der er også små huller rundt omkring på p-pladserne. I det sidste års tid er der kun blevet udbedret det mest nødvendige, fordi man har ventet på den udviklingsplan for Tinglev, hvori Centerpladsen spiller en central rolle.
Lokale kræfter, sammensat i Styregruppen Tinglev, har sammen med Aabenraa Kommune arbejdet på udviklingsplanen og nu er man kommet så langt, at byens borgere inviteres til en borgerworkshop.
Borgerworkshoppen bliver afholdt i Borgerhuset på lørdag, hvor alle er velkomne til at kigge ind. Rådgiverteamet, der hjælper med at gøre de mange ideer til virkelig, har forberedt en del forskellige løsningsmuligheder for Centerpladsen. Skulle vejret tillade det, kan en del af workshoppen foregå på selve Centerpladsen. Aabenraa Kommune er vært ved en let frokost til de fremmødte.
Også børn er velkomne. Til dem er der indrettet et legerum med tegneudstyr og byggeklodser.

Det er byens plads
Styregruppen Tinglev hå­ber, at mange borgere vil kigge forbi og deltage i workshoppen. »Vi har brug for, at Tinglevs borgere fortsat bakker op og deltager aktivt. Centerpladsen er til brug og gavn for os«, siger formand Tim Skovmand.
Udover Centerpladsen er »Skolekrydset« det andet store projekt i Udviklingsplanen for Tinglev. Her har rådgiverteamet haft møder med både skoleleder og skoleelever for at finde det bedst mulige scenarie. »Det er planen, at hele Udviklingsplanen skal være gennemført, bygget og afleveret i 2021 og det arbejdes der hen på. Det har været en meget lang proces, men hvis resultatet bliver fantastisk, har det været det hele værd«, slutter Tim Skovmand.

Se indbydelse til Borgerworkshop her