Mejeriet Naturmælk lancerer CO2 neutral mælk

Et målrettet arbejde med kulstofbinding, plantning af træer og urter, omlægning af foder og gårdens egen grønne energiproduktion har givet en sydvestjysk mælkebonde et negativt klimaaftryk. Det gør det nu muligt for mejeriet Naturmælk at tilbyde Danmarks første minimælk, produceret fra et CO2 neutralt landbrug.

Det lyder som en utopi i et 2020, hvor ingen længere er i tvivl om landbrugets udfordringer med udledning af drivhusgasser. Men for Jens Krogh, sydvestjysk landmand i syvende generation og leve­- randør til det økologiske mejeri Naturmælk, er det ikke desto mindre lykkedes at skabe en beviseligt CO2-neutral mælkeproduktion. Nu kan klimabevidste forbrugere købe resultatet som minimælk i supermarkeder over hele landet.

»Naturmælks landmænd har altid været på forkant med den bæredygtige udvikling, og for os er det en mangeårig drøm, der er gået i opfyldelse,« fortæller Naturmælks direktør Leif Friis Jørgensen og forsætter: »At vi nu kan tilbyde en mælk fra et CO2-neutralt landbrug er resultatet af en målrettet indsats i tæt samarbejde med mejeriets dygtige mælkeleverandører. Jeg er dybt imponeret af den viljestyrke og det engagement, som der er blevet lagt i de her processer de seneste 8-10 år. Og at vi lykkes med at være det første mejeri, som kommer på markedet med et reelt klima- venligt dansk mælkeprodukt, siger jo noget om den indstilling og idealisme, som kendetegner Naturmælk.«

Et billede på fremtidens landbrug
Jens Krogh driver gården Kroghsminde ved Ølgod i Sydvestjylland, hvor det nu er lykkedes at etablere en effektiv landbrugsproduktion med en negativ klimabelastning. I 2019 var virksomhedens beregnede nettoudledning på minus 134 ton CO2-ækvivalent (CO2e) ved en produktion på godt 1,1 mio. liter mælk eller minus 0,12 kg per liter. Et resultat, som fik fødevareminister Mogens Jensen til at kalde Kroghsminde for »et billede på fremtidens landbrug«, da han besøgte gården i efteråret.

For Jens Krogh er klimamælken den foreløbige kulmination på 25 års dedi- keret arbejde med bæredygtig mælkeproduktion. Kroghsminde har været drevet økologisk siden 1995, og de senere år har fokus ligget på reduktion af gårdens klimabelastning. Den er opnået gennem et systematisk arbejde med mange små og store indsatsområder fra kulstofbinding i marken og plantning af træer og urter til omlægning af foder og effektivisering af transport og maskiner samt en række andre processer.

Biogas og vindenergi
For at nå målet om en klimaneutral produktion har Jens Krogh opsat en vindmølle på gården og etableret et økologisk biogas- anlæg. Biogasanlægget har en række positive effekter i driften, herunder afgasning af gylle og planterester og en deraf følgende energiproduktion. Og med en sund effekt fra møllen i den jyske vestenvind producerer gården nu så meget grøn energi, at det samlede regnskab for CO2-ækvivalent går i minus. Erik Kristensen er klimaspecialist hos konsulentvirksomheden Økologirådgiv- ning Danmark, som har foretaget klimaberegningerne for Naturmælk og Kroghs- minde. Han påpeger, at energien fra biogasanlægget og vindmøllen selvfølgelig ikke mindsker den metan-udledning, der kommer af køernes vomforgæring, men understreger, at indtil det lykkes forskerne at finde måder til markant at reducere metanen på, er etableringen af en grøn energi- produktion til eget brug den mest reelle metode til at opnå en klimaneutral mælkeproduktion.

Klima er kun en del af forandringen
Selv ser Jens Krogh sit arbejde med klimaforbedringer som en del af en bredere indsats: »Det her er en naturlig udvikling af, at jeg nu har været økolog i 25 år, hvor den økologiske bevægelse hele tiden har udviklet sig. Og der har klima været et helt naturligt næste skridt. Men klima er jo ikke den eneste udfordring, vi har, og derfor er det vigtigt at få det sat ind i en økologisk sammenhæng, hvor klima, bæredygtighed, biodiversitet og dyrevelfærd alt sammen er dele af den forandring, der skal til, hvis næste generation også skal have en verden at operere i på samme vilkår som mig selv.«

Et fælles anliggende
Hos Naturmælk ser man Jens Kroghs CO2-neutrale mælkeproduktion som eksponent for en større bevægelse i virksomheden og i vores landbrugs- og mejerikultur i det hele taget, som kun lige er begyndt. Det er den sydvestjyske landmand enig i: »Jeg har en stærk tro på, at de mange aktiviteter, vi sætter i gang, og med de mange besøgende, vi har, at vi der er med til at påvirke både kollegaer, men i høj grad også dem, der køber vores produkter. Det er vigtigt, at de også tænker, at de er en del af den her udvikling. En stor del af den historie er jo også, at jeg selvfølgelig kan gøre det, jeg kan, men også, at alle, der møder vores projekt, overvejer »hvad kan jeg gøre?«. Klimaet og forandringerne af verden er ikke et personligt anliggende – det er et fælles anliggende for os alle sam- men.«