Områdefornyelsen fortsætter arbejdet under Corona-nedlukningen

Selvom store dele af landet fortsat er lukket ned, bliver der i Tinglev Styregruppe og Aabenraa Kommune arbejdet videre med planlægningen af Områdefornyelsens projekter, både på Centerpladsen og i Skolekrydset.
Vores møder foregår over telefonen og på mail, og vi glæder os til, at vi igen kan mødes og præsentere projekterne for byen.
I den kommende tid skal skitserne godkendes politisk, og derefter er vi klar til at sende projekterne videre mod udbud og anlæg.

Mens vi venter, vil der på kommunens hjemmeside og her på tinglev.dk løbende blive opdateret om projekterne.