Olgerdiget genetableres

Med finansieringen på plads og myndighedstilladelserne i hus er TinglevForum i samarbejde med Museum Sønderjylland, Arkæologi, gået igang med at genskabe en lille del af det 2000 år gamle Olgerdige for enden af Olmersvej mellem Tinglev og Bjerndrup. Genskabelsen vil resultere i et synligt fortidsminde, som vil give de besøgende en større indsigt i den tidligste rigsdannelsesproces i Sydskandinavien, hvori bl.a. indgik en synlig grænsemarkering, i den ældre jernalder og i Sønderjyllands historie og kultur som grænseland.

Allerede nu er vejdæmningen fjernet, hvor Olgerdiget lå, så området kommer i niveau med de med omgivne engarealer. Arkæologer fra Museum Sønderjylland har allerede lokaliseret, hvor Olgerdiget præcist har gået og er i fuld sving med deres udgravninger. På billedet ses én af de to palisader af egestolper og en opfyldt voldgrav.

Når udgravningen er afsluttet, genskabes 12 meter af Olgerdiget. Det er et 2000 år gammelt forsvarsværk, som har en kompliceret anlægshistorie.

Den del, der genskabes, består af to palisader sat med solide egestammer, en voldgrav med en dybde på ca. 1,3 m og en tilsvarende høj jordvold på ca. 1,3 m. Hele anlægget tilsås med græs. En info-pavillon om diget er allerede etableret. Olgerdiget, som gik øst for Tinglev, repræsenterer Sønderjyllands og formentlig også Danmarks største fortidsminde fra ældre jernalder (500 f.Kr – 200 e.Kr.). Dette til trods har fortidsmindet lidt en tilbagetrukket tilværelse, dels fordi det ikke er synligt for det blotte øje og dels fordi dateringen indtil for nylig har været meget usikker. Takket være de senere års landvindinger inden dendrokronologien (datering ved måling af årringene i egetræ) ved vi nu, at Olgerdiget blev grundlagt i årtierne kort efter Kristi fødsel, mere præcist i år 31. Den del, som genskabes kan dateres til 89/90 e.Kr. Meningerne om, hvem der er bygherre, har været delte, men mest tyder på, at det var anglerne, som boede i Sydslesvig, der stod bag byggeriet.

Olgerdiget var det første forsøg på at skabe en rigsgrænse tværs over den jyske halvø fra Aabenraa Fjord i øst til udmundingen af Vidå i Vadehavet mod vest. Selve diget er dokumenteret over en 11 km lang strækning fra Urnehoved sydvest for Rødekro til Gårdeby Mark ved Bjerndrup Mølleå, som er en del af Vidå-systemet. Det har været et mål for TinglevForum, at projektet gennemføres i 2020 – 100 året efter den seneste grænsedragning og ca. 2000 år efter den første grænsedragning.