Jernbanegade er blevet »vendt«

I forbindelse med arbejdet omkring »Områdefornyelse Tinglev«, har det været et ønske fra borgere, styregruppe og erhvervsdrivende, at vende ensretnin- gen af Jernbanegade. Tidligere var retningen mod syd, fra Hovedgaden og ned mod lægehuset og Centerpladsen. Nu er retningen vendt mod nord, så man kører fra Centerpladsen mod Hovedgaden.

Retningen er vendt for at »aflaste« udkørslen fra Centerpladsen til Hovedgaden. Med retningsændringen er der nu lukket op for en ekstra mulighed for at køre fra Centerpladsen. Der er sat skilte op, men det vil nok tage borgerne i byen nogen tid, inden man helt har vænnet sig til den nye kørselsretning. Derfor forventer kommunen at sætte nogle ekstra gule skilte op de første par måneder.