Region Syddanmark har ny vaccinationsstrategi på plads

Region Syddanmark fremlægger nu vaccinationsstrategi for 2021. Formålet med strategien er at tilbyde syddanskerne vaccinationsmuligheder så tæt på deres hjem som muligt. Samtidig skal strategien sikre, at regionen løbende kan få vaccinerne hurtigt ud til borgerne, så snart de ankommer til regionen.

27. december 2020 blev Leif Heiselberg fra et plejecenter i Odense som den første syddansker vaccineret mod coronavirus. Siden da har flere end 31.000 syddanskere fået det første af to stik, der skal modvirke sygdommen COVID-19. Og fra april forudser Sundhedsstyrelsen, at der kan vaccineres ca. 20.000 syddanskere om dagen.

For at give syddanskerne de bedst mulige betingelser for at modtage vaccinen, har regionen nu udarbejdet en strategi, der tager udgangspunkt i nærhed, fleksibilitet og effektivitet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), siger:

– I Region Syddanmark skal det være nemt og enkelt at modtage vaccinen. Vores vaccinationsstrategi har fokus på både nærhed og fleksibilitet. Vi skal kunne tilbyde vaccinen så tæt på syddanskerne som muligt, og samtidig skal vi tage højde for, hvordan vi organiserer udrulningen, så vi ikke spilder vacciner og effektivt kan få vaccineret mange borgere.

Vaccinationsklinikker
i lokalområdet

Regionen deler i første omgang udrulningen op i tre faser:

Fase 1 løber fra januar til og med februar 2021, hvor målgruppen er de ældste og mest sårbare grupper. Det vil sige borgere på plejehjem, ældre over 65, der får hjælp i hjemmet, borgere over 85 år, borgere mellem 80-85 år samt udvalgte patienter med særligt øget risiko for alvorligt forløb, hvis de får corona og udvalgte pårørende.

I fase 1 vil vaccinationen foregå på regionens vaccinationscentre, via udkørende enheder til f.eks. sociale institutioner og hospicer samt i midlertidige lokale vaccinationsklinikker.

De midlertidige vaccinationsklinikker bliver lige nu oprettet i tæt samarbejde mellem sygehusene og de kommuner, som ønsker dette. Klinikkerne er et tilbud til de borgere, som ikke selv er i stand til at transportere sig til et vaccinationscenter.

Kommunen står for at udpege steder f.eks. et aktivitetscenter – og for at invitere og transportere borgeren til tilbuddet. Regionen står for at stå klar med vaccinen, når borgerne ankommer. Det er de praktiserende læger, der vaccinerer. De midlertidige vaccinationsklinikker er allerede taget i brug i en række kommuner.

Tilbud tæt på alle
– også hos lægen

Fase 2 begynder forventeligt i marts og løber indtil juni 2021. Her udvides målgruppen til også at gælde borgere mellem 65-79 år, borgere under 65 år med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 og til sidst den øvrige befolkning over 16 år.

I fase 2 foregår vaccinationen på regionens vaccinecentre og på 1-2 pop-up vaccinationsklinikker i hver kommune etableret i lokaler udpeget af kommunerne, f.eks. en sportshal eller en skole. Pop-up klinikkerne vil være åbne for alle målgrupper, der har modtaget invitation til vaccination. Åbningstiderne bliver øget i takt med, at antallet af vacciner øges, og tidsbestilling skal ske via vacciner.dk

Derudover arbejder regionen på at indgå en aftale med almen praksis i fase 2 om et alternativt vaccinationstilbud. Forslaget er, at praksis på bestemte dage, kan invitere patienter, der har modtaget invitation til vaccination, til at blive vaccineret hos deres praktiserende læge, som de kender, i stedet for at bestille tid i et vaccinationscenter eller pop-up klinik.

En kæmpe opgave

Regionen vil også undersøge muligheden for, at andre aktører f.eks. apoteker også vil kunne give vaccinationer i en fase 3 fra maj og juni. Det kræver dog bl.a., at de vacciner, Danmark modtager, bliver nemmere at håndtere.

Stephanie Lose siger:

– Det er en virkelig stor opgave at udrulle vaccinen, men som da vi lancerede testcentre og teststationer sidste år, er det det opgave, vi går til med oprejst pande. Men er der én ting, coronaen har lært os, så er det, at intet er sikkert – og ingen kender dagen, før solen går ned. Derfor vil der givetvis også komme ændringer og tilpasninger hen ad vejen, men den helt klare mission er at tilbyde lokale vaccinationsmuligheder til så mange syddanskere som muligt.

Fakta

Region Syddanmark ruller vaccinationsplanen ud i to primære faser.

Fase 1: Januar til og med februar 2021: De ældste og mest sårbare grupper. Det vil sige borgere på plejehjem, ældre over 65, der får hjælp i hjemmet, borgere over 85 år, borgere mellem 80-85 år samt udvalgte patienter med særligt øget risiko for alvorligt forløb, hvis de får corona og udvalgte pårørende.

Frontpersonale i sundheds- og ældresektoren vaccineres sideløbende fra januar til slut april.

Fase 2: Marts til juni 2021: Borgere mellem 65-79 år, borgere under 65 år med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 og til sidst den øvrige befolkning over 16 år.

Personale med samfundskritiske funktioner vaccineres fra april til og med maj 2021.

Region Syddanmarks vaccinationstilbud vil i hovedtræk bestå af fem elementer:

– syv faste vaccinationscentre
– udkørende enheder
– midlertidige vaccinations- klinikker til borgere med transportudfordringer
– pop-up-vaccinationskli- nikker i regionens 22 kommuner og
– lokale vaccinationstilbud i samarbejde med praktise- rende læger eller private aktører.

Region Syddanmarks faste vaccinationscentre:

• Odense
• Svendborg
• Aabenraa
• Esbjerg
• Vejle
• Sønderborg
• Kolding

Borgere vil automatisk modtage invitation til vaccination i deres digitale postkasse eller via fysisk brev, hvis de ikke har en digital postkasse. Når de har modtaget en invitation, kan de booke tid til vaccination på vacciner.dk