Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark

Region Syddanmark modtog i alt 19.040 doser vaccine mod COVID-19 i sidste uge.

• Pfizer/BioNTech leverer i alt 14.040 styk, der ankom 25. februar

• Moderna leverer i alt 5.000 styk, der ankom 26. februar

• AstraZeneca leverede ikke vacciner i uge 8.

Vaccinerne vil i den kommende uge blive brugt til at vaccinere både særlige sårbare og ældre syddanskere samt medarbejdere i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren, så risikoen for, at de bliver syge med COVID-19, sænkes så meget som muligt.

Hvordan fordeles
vaccinerne?

Pfizer/BioNTech fordeles mellem tre forskellige grupper. De første to grupper var borgere over 85 år og borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.

Den tredje gruppe, der modtog Pfizer/BioNTech, er borgere i Sundhedsstyrelsens målgruppe 5. De har modtaget invitationer og kunne påbegynde vaccination i sidste uge. Målgruppe 5 dækker over borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Vaccinerne fra Moderna deles op i to. Halvdelen fryses ned til genvaccination, og den anden halvdel vil blive givet som førstevaccination til borgere i målgruppe 5.

Regionen fortsætter desuden vaccinationer af sundhedspersonale med AstraZeneca-leverancen fra uge 7.

Tider til vacciner
kommer løbende

Der er desværre ikke vacciner nok til, at alle kan få en tid nu. Men alle borgere i målgruppe 5, der har modtaget en invitation i sidste uge, vil kunne finde en tid til førstevaccination i løbet af marts og starten af april.

Regionen lægger i de kommende uger løbende nye tider ud på vacciner.dk i takt med, at der kommer nye vacciner til landet. Borgere, som har modtaget en invitation, opfordres til at væbne sig med ekstra tålmodighed og tjekke vacciner.dk løbende.

Hvor langt er vi
med vaccinerne?

Region Syddanmark har ligesom de øvrige regioner haft fokus på at vaccinere de mest udsatte borgere, herunder beboere på regionens plejecentre. Leverancen i uge 7 på 25.810 vaccinedoser blev først og fremmest brugt til førstevaccinationer og en mindre del gik til genvaccinationer, og så blev de sidste borgere i målgruppen over 85 år inviteret til vaccination.

Fra 27. december 2020 til 8. januar 2021 fik alle beboere på plejecentre i Region Syddanmark, der ønskede det, deres første vaccinestik. Tæt på 90 pct. af målgruppen er nu færdigvaccineret.

Status pr. 24. februar 2021 for 1,2 mio. syddanskere

• 75.529 syddanskere har fået første vaccination. Det svarer til 6,2 pct. af regionens befolkning.

• 38.280 syddanskere har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.

• 38 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået første vaccination.

• 21 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.

• Region Syddanmark har modtaget i alt 117.895 doser COVID-19-vaccine.