Kommunens skoler åbner mere

I Aabenraa Kommune kun­ne skolerne i denne uge byde velkommen til elever fra 5.-8. klasse på ugentlig basis samt afgangseleverne hver anden uge. I forrige uge offentliggjorde regeringen planerne for yderligere genåbning af skoleområdet gældende fra denne uge.

I Aabenraa Kommune betyder det konkret, at afgangseleverne kan vende tilbage til skolen med 50 procent fremmøde svaren-de til hver anden uge. På Tinglev Skole skiftes de to 9. klasser til at være på skolen en uge af gangen. Samtidig modtager den anden klasse undervisning online.

Eleverne fra 5.-8. klasser vender tilbage til skolen til udendørs undervisning én dag i ugen. I Tinglev mødes 5. årgang tirsdag, 6. årgang fredag, 7. årgang onsdag og 8. klasse torsdag. Skolerne bestemmer selv, hvilke dage eleverne mødes på.

»Vi glæder os helt vildt til igen at få de ældste elever delvist tilbage til skolen. Det er længe siden, de har været der sidst, og i Aabenraa Kommune er vi klar til at tage imod eleverne. Detaljerne for de enkelte skolers genåbning bliver meldt ud via AULA og skolernes hjemmesider«, siger skolechef i Aabenraa Kommune, Rasmus Andreassen og fortsætter: »Vores podeteam er samtidig klar til at teste afgangs-elverne, når de hver anden uge møder ind. Eleverne i 5.-8. klasse opfordres til at møde testede op i skolen, når de kun møder én gang i ugen.