Glæde over udsigt til ekstra jernbanespor

Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen, er glad for, at et dobbeltspor på jernbanestrækningen mellem Padborg og Tinglev er med i regeringens infrastrukturplan sammen med midler til togstationer og en styrkelse af Jyllandskorridoren.

I Aabenraa Kommune vil man gerne være med til at få Danmark i en mere bæredygtig retning og sikre optimale, trafikale forhold for erhvervslivet og borgerne. Derfor håber kommunen, at de øvrige partier vil bakke op om at sikre det ekstra jernbanespor, som regeringen netop har præsenteret i sin infrastrukturplan.

»Et dobbeltspor mellem Padborg og Tinglev vil fremtidssikre Danmarks togforbindelser med person- og godstransport til og fra udlandet igennem »Porten til Europa«. I dag udgør strækningen en flaskehals, så to spor vil give mere kapacitet til både gods- og persontransport,« siger borgmester Thomas Andresen og uddyber: »Jeg er derfor glad for, at regeringen ser behovet for at få igangsat arbejdet med en VVM-undersøgelse af dobbeltsporet, og det håber jeg, at de øvrige partier også kan se. Dobbeltsporet vil bidrage væsentligt til udviklingen af person- og gods- transporten i Danmark samt styrke den grønne omstilling i transportsektoren. Den cirka 14 kilometer lange strækning mellem Padborg og Tinglev er den eneste strækning med et enkelt spor fra Finland til Sicilien. Med udsigt til det ekstra jernbanespor håber borgmesteren samtidig, at Aabenraa Seniorråds foretræde for Folketingets Transportudvalg vedrøren-de forbedring af Rødekro Station også kaster midler af sig.

»Togstationer skal have mere liv ved at udskifte belysning og forbedre gange og tunneler, ifølge den præsenterede infrastrukturplan. Derfor håber jeg, hvis midlerne ender med at blive afsat, at stationerne i både Rødekro og Padborg vil blive tildelt midler til at styrke fremkommeligheden, herunder elevator ved Rødekro Station, og være mere kundevenlige«, siger borgmesteren og fortsætter: »Samtidig er det positivt, at der i infrastrukturplanen også er villighed til at styrke transportmulighederne i hele Sønderjylland med en undersøgelse af en forbindelse mellem Als og Fyn. Mit håb er desuden, at en Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev Nord også kommer med i en kommende aftale. Jyllandskorridoren mellem Syddanmark og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej for gods og personer til og fra Europa samt resten af verden.