Nu starter anlægsarbejdet på Centerpladsen i Tinglev

Centerpladsen i Tinglev har i nogen tid haft brug for en kærlig hånd. Pladsen er en del af Udviklingsplanen for Tinglev og forvaltningen hos Aabenraa Kommune har sammen med entreprenører, arkitekter og Styregruppen Tinglev arbejdet med pladsen i en rum tid.

»Nu sker der noget på Centerpladsen, og det har vi glædet os til i lang tid. Den er ikke køn og asfalten er hullet og ussel, så det bliver dejligt, når byens midtpunkt igen fremstår flot og veholdt«, siger Tim Skovmand, formand for Styregruppen Tinglev.

Anlægsarbejdet på Centerpladsen vil blive opdelt i to etaper lige efter hinanden. Det har man valgt, så Centerpladsen stadigvæk kan fungere som parkeringsplads under anlægsarbejdet. På den måde skaber det mindst mulig gene for de erhvervsdrivende på pladsen. Entreprenøren begyndte afspærringen af etape 1 mandag og man forventer at påbegynde etape 2 i uge 25. Centerpladsen forventes færdig efter sommerferien.

Det er entreprenørfirmaet Hede Danmark, der står for udførslen af anlægsarbejdet. »Vi håber på forståelse og tålmodighed fra borgerne, for det kan ikke undgås, at der vil være gener, når entreprenøren arbejder på Centerpladsen,« siger Tim Skovmand.

Da antallet af parkeringspladser i anlægsperioden er reduceret, opfordres man til at parkere andre steder.