Tinglev-forening er klar til kamp

Den nye bestyrelse bag fælleshus-projektet i Tinglev ønsker en bred medlemsopbakning for at stå stærkest muligt i forhold til byrådet. Første etape blev gennemført, da Fællesskabet TINKA tog form i forrige uge. Den nye forening og bestyrelse skal gøre forhåbningerne om et Tinglev Kultur- og Aktivitetshus til virkelighed.

»Man kan sige det på den måde, at foreningen nu har gjort sig klar i startblokken,« siger den nyvalgte formand, Poul-Erik Thomsen. Næstformand er Hans F. David, kasserer er Preben Christensen, sekretær er Morten Heilmann og medlem er Claus Jørgensen. Suppleanterne, der indgår på lige fod i bestyrelsesarbejdet, er Hella Hartung og Christine Erfurt. Det er de to, der har påtaget sig arbejdet med at skabe en så bred tilgang af medlemmer som muligt. »Vi skal op på et tre-cifret medlemstal for at stå stærkest muligt i forhold til byrådet, og foreningen har fået en rigtig god begyndelse og oplevede en stor opbakning ved grundlovsfesten i Byskoven,« forklarer Poul-Erik Thomsen.

I første omgang venter bestyrelsen nu på den analyse, som skal give et bud på, hvordan de kommunalt ejede bygninger i Tinglev udnyttes bedst muligt i en form for helhedsplan. Forventningen er, at den analyse er klar umiddelbart efter sommerferien. »Bestyrelsen respekterer naturligvis analysens resultat, og den vil blive afgørende for placeringen af et nyt fælleshus i Tinglev. Vi er fortsat af den opfattelse, at en løsning ved det nuværende Grønningen-plejehjem er det mest ideelle, men analysen vil give svaret på, om det også er muligt. Hvis ikke, så kan vi finde andre muligheder,« siger formanden.

Når foreningen når frem til en meget afgørende anden etape efter sommerferien, vil der blive indkaldt til et borgermøde, hvor bestyrelsen lytter til de forslag til et kultur- og aktivitetshus, som skal skabe indholdet i fællesskabet. Bestyrelsen har det som et overordnet mål, at et nyt samlingssted kan skabe et stærkere fællesskab i Tinglev og især åbne for nogle muligheder for unge familier og tilflyttere til at komme godt ind i byen. For TINKA bliver det i sidste ende afgørende, at det er et samlet byråd, der bakker op om fællesskabet. Det er den kamp, som bestyrelsen skal vinde.