Infoskilte til lokale opslag

I sidste uge blev der sat tre nye informationstavler op i Tinglev. En er placeret på vejen mod Bolderslev og Todsbøl, mens de to andre står ved Flensborglandevej.

Det er »Informationsgruppen« under Styregruppen, der gennem længere tid har arbejdet for at få skiltene sat op. Det er meningen, at disse standere skal bruges til at markedsføre lokale arrangementer, der ikke kan annonceres på kommunens infotavler. »Vi har været igang med skiltene i mere end to år, så det er dejligt, at de nu endelig kan tages i brug«, siger formand for gruppen, Niels Daubjerg. »Infostanderne var en af de ideer, der kom på bordet, da vi afholdt borgermøde i forbindelse med etableringen af Områdefornyelsen, hus­ker Niels.

I det oprindelige forslag var der gjort plads til fire standere, men skiltning på Hovedgaden er ikke helt så ligetil, har udvalget måttet sande.

Det næste, gruppen skal arbejde med, er retningslinjerne for brugen af standerne. Hvad må der annonceres for og hvordan skal det gøres. Ét arrangement er dog allerede kommet på standerne, nemlig indvielsen af Olgerdiget.

I disse dage og uger kan man for alvor se effekten af områdefornyelsen. Udover informationsstanderne er Centerpladsen næsten færdig og ved området i skolekrydset bliver der i øjeblikket gravet og etableret en plads, hvor byens unge mennesker kan mødes. »Vi glæder os meget, til det hele står klar og kan tages i brug«, slutter Niels Daubjerg.