Lions uddelte julehjælp

Hos Lions er der tradition for en række juleaktiviteter, så der kan skabes indtægter til bl.a. at hjælpe trængte familier i gammel Tinglev Kommune til at få julehjælp. I 2021 solgte Lions ca. 1500 julekalendere i hhv. Tinglev- og Bylderup-Bov området. Det var TIF Håndbold drenge og Bylderup-Bov Rideklub, der stod for salget.

I forbindelse med julebyen i Tinglev har Lions solgt juletræer og afholdt tombola på Centerpladsen. Salget forløb meget tilfredsstillende, så der kunne pakkes 11 jule-godte-poser som julehjælp til familier i Tinglev og omegn. Det var Peter Schlaikjer fra Aabenraa Kommune, der havde udpeget. Fakta i Tinglev stod for leveringen af jule-godteposerne, som havde en værdi af 750,- pr. stk. Alle aktiviteter er muliggjort gennem støtte fra sponsorer, lokalbefolkningens opbakning og Lions medlemmernes frivillige indsats.